Home

LAATSTE UPDATES


Seizoen 2020-2021 reguliere competitie afgelast, alternatief recreatieve competitie

Inschrijvingen seizoen 2020-2021 per direct stopgezet

De inschrijvingen zijn geopend !!!

De openstaande boetes & schorsingen beker zijn bijgewerktRegulier competitie seizoen 2020-21 afgelast, inschrijvingen stopgezet - recreatieve competitie als alternatief


Beste dartsleden,

 

Dat we niet enkel vorig seizoen te maken kregen met het coronabeestje maar ook het nieuwe seizoen is ondertussen wel meer dan duidelijk geworden.  Het bestuur heeft dan ook de voorbije dagen alle situaties en mogelijke scenario’s onder de loep genomen om te bekijken of we de competitie kunnen opstarten en op welke manier.  We hebben de afgelopen weken en dagen ook veel mails en telefoontjes gekregen van ploegen die hun bezorgdheid hebben geuit omtrent het opstarten en doorgaan van de competitie onder de huidige regelgeving en het opgesteld dartsprotocol.  Enkele ploegen hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze onder de huidige omstandigheden liever niet willen starten en de gezondheid van hun spelers niet in het gedrang willen brengen, waarvoor we enkel maar begrip kunnen tonen.

 

Helaas valt ook niet te voorspellen in welke richting de pandemie evolueert en welke maatregelen er nog verder zullen worden opgelegd of op welke manier er verder zal versoepelt worden als de cijfers terug de goede kant uitgaan.  Dit maakt het zeer moeilijk om een volwaardige, en kwalitatieve competitie aan te bieden en de vrees dat we deze meermaals moeten stilleggen of eventueel vroegtijdig stopzetten is reëel.

 

Daarom heeft het bestuur beslist om de reguliere competitie voor het seizoen 2020-2021 niet op te starten en wordt deze niet gespeeld.  Dit wil dus zeggen dat we pas met het seizoen 2021-2022 terug van start gaan in september 2021.

 

Maar voor de ploegen die wel competitie willen spelen voorzien we een recreatieve competitie die voorlopig start op 02/10/2020.  Deze competitie staat volledig los van de reguliere competitie en heeft geen invloed op stijgen en dalen, enz… .

 

Hoe gaan we te werk?

 

Reguliere competitie 2020-2021 gaat niet van start:

 • De inschrijvingen worden per direct stopgezet.
 • Alle betaalde lidgelden worden automatisch teruggestort op de rekening waarvan we ze hebben ontvangen.
 • Alle ploegen behouden hun plaats in de huidige reeks waarin ze waren ingedeeld bij start seizoen 2021-2022


Recreatieve competitie (De Corona League) :

 • Iedere ploeg heeft vrij de keuze aan deze competitie deel te nemen of niet
 • Ploegen schrijven zoveel als mogelijk in met de ploeg waar ze de reguliere competitie mee zouden spelen.
 • De inschrijvingen starten vanaf 04/08/2020 en sluiten af op 15/09/20 (formulieren + betaling)
 • Alle info & inschrijvingsformulier vind je terug op deze website bij Corona League 
 • Inschrijfgeld per ploeg, bedraagt 25,00€ maximum 10 spelers)
 • Start competitie is momenteel 02/10/20 indien de maatregelen het toelaten , anders wordt dit verschoven naar 06/11/20

          (beslissing omtrent opstart +/-29/08/20)

 • De competitie wordt gespeeld onder de huidige reglementen van ADO, enkel de spelformat & puntenindeling wordt aangepast
 • Ploegen worden ingedeeld in de reeksen op basis van de huidige reeksindeling, maar aanpassingen zijn mogelijk.
 • Om tijdig klaar te zijn met de wedstrijden wordt het format aangepast naar 3 singles, 2 koppels, 3 singles alles best of 5, 501.
 • Voor het klassement ontvangt elkeploeg het aantal punten dat gelijk is aan het aantal gewonnen wedstrijden

         (vb: je ploeg wint met 5-3, dan krijgt je ploeg 5 punten en de tegenstander 3 punten voor het klassement)

 • Je hebt minimum 4 spelers nodig om te kunnen spelen.
 • Aanvangsuur van de wedstrijden is 20h00, maar mits onderlinge overeenkomst kun je het aanvangsuur zelf bepalen.
 • Iedereen ontvangt een wedstrijdblad in excel dat je zelf kan invullen en doormailen naar de wedstrijdleiding (Marc Bouckaert)
 • Alle uitslagen en klassementen zullen beschikbaar zijn op deze website via Corona league
 • Er wordt enkel competitie gespeeld en geen beker.
 • Het aantal ploegen per reeks hangt af van het aantal inschrijvingen, maar we proberen reeksen te vormen van minstens 10 ploegen.
 • Elke speler verbindt zich ertoe om de opgelegde maatregelen die zijn vermeld in het “dartsprotocol” en die van kracht zijn
  opgelegd door de gezaghebbende instanties strikt te volgen.

 

Ploegen die inschrijven moeten beseffen dat de kans bestaat dat we ook deze competitie misschien tijdelijk moeten stilleggen of in het slechtste
geval voortijdig moeten stopzetten als het virus zich blijft verspreiden.  Totdat een werkend vaccin op de markt is zullen we ons in deze situatie
bevinden en ons er naar moeten gedragen.

 

Zolang de huidige verstrengde maatregelen van kracht zijn kan er niet worden gestart met de recreatieve competitie, enkel en alleen als de maatregelen opnieuw worden versoepeld kunnen we starten op 02/10/20.  Indien we nog in dezelfde situatie zitten eind september zullen we de start verschuiven naar 06/11/20.  Indien we dan nog niet kunnen starten zullen we bekijken of het nog de moeite loont de start verder uit te stellen of ook dit alternatief te schrappen.

 

Het bestuur heeft na intens en een uitgebreid overleg deze moeilijke beslissing genomen en we beseffen dat de meningen hieromtrent verdeeld kunnen zijn.  Echter is de gezondheid en de veiligheid van onze leden veel belangrijker dan eender welke dartswedstrijd die gespeeld wordt.  De mensen die een andere mening zijn toegedaan kunnen zich inschrijven voor de corona league en alsnog proberen er een fijn dartsseizoen van te maken.

 

Met sportieve groeten


Het bestuur

 Wijziging darts protocol "Darts in tijden van corona" (versie 2)


Wijziging :


Vanaf heden dienen alle spelers verplicht een mondmasker te dragen bij het spelen van darts in een HORECA-gelegendheid ongeacht in welk verband

(trainen, vriendschappelijk, competitie & tornooi)--vorige bericht--


Met het nieuwe seizoen dat voor de deur staat en de vreemde tijden die we beleven merken we dat vele ploegen wachten om hun inschrijving
voor het komende seizoen door te sturen.  Na meerdere ongeruste telefoontjes van ploegen die zich vragen stellen over de manier waarop er 
komend seizoen wordt gespeeld heeft het bestuur een protocol opgesteld "Darts in tijden van corona", waarin de maatregelen zijn vastgesteld om
alsnog op de meest veilige manier te kunnen darten en de competitie te heropstarten.


De start van de competitie wordt voorzien net zoals alle voorgaande seizoenen rond de tweede vrijdag van september.  het bestuur werkt momenteel
ook aan een kalender die een eventuele (regionale) lockdown moet kunnen opvangen waardoor de competitie in het slechtste geval alsnog volledig
kan worden afgewerkt.  De komende weken zal deze kalender online worden geplaatst.  Er blijven momenteel nog enkele kleine issues over die we met het bestuur asap bespreken (bv sluitingsuur van 01h00) en waar we een zo goed mogelijke oplossing voor trachten te vinden.


Net zoals de virologen en andere specialisten kunnen we helaas niet voorspellen hoe het coronavirus zich de komende maanden verder zal ontwikkelen en blijven we hopen dat het de gunstige richting zal uitgaan.  Echter zal de situatie zich pas terug normaliseren eens een werkend vaccin op de markt wordt gebracht en dienen we ons er steeds van bewust te zijn dat het virus zich onder de bevolking verspreid als we niet verstandig met de opgelegde regels omgaan.


Dit protocol zullen we ook steeds aanpassen indien de opgelegde regels door de overheid worden aangepast.


Klik hier om het dartsprotocol "darts in tijden van corona" volledig te lezen. 


Wees verstandig, blijf gezond en tot volgend seizoen


Het bestuur

Update inschrijvingen seizoen 2020-2021 & start seizoen 2020-21


Wegens vakantie zullen de updates van de inschrijvingen de komende twee weken niet worden aangepast.


De start van de competitie wordt zoals elk seizoen voorzienrond de tweede week van september.
Uiteraard onder voorbehoud van eventuele maatregelen door het coronavirus.


Het bestuur is momenteel ook bezig om bij de start van de competitie eventuele voorzorgsmaatregelen te
voorzien om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en alsnog met de competitie van start te 
kunnen gaan. 


We houden jullie alvast verder op de hoogte.Het bestuur

WIJZIGING E-MAILADRES INSCHRIJVEN SEIZOEN 2020-2021


Vanaf heden dient onderstaand e-mailadres gebruikt te worden voor het doorsturen van de inschrijvingen seizoen 2020-2021 :


INSCHRIJVINGEN@ANTWERPSEDARTSORGANISATIE.BE


Onze excuses voor het ongemak


Ter info:


Alle inschrijvingen worden elke donderdag verwerkt en geupdated, alsook de bevestigingen en/of opmerkingen die worden gestuurd !!Het bestuur

Inschrijvingen seizoen 2020 - 2021 open vanaf 15/05/20 tem 15/08/20


Je club inschrijven voor het komende seizoen 2020-2021 is mogelijk vanaf 15/05/20 en wordt afgesloten op 15/08/20!

Alle informatie m.b.t. het inschrijven vind je terug via de pagina inschrijven.


Wil je als nieuwe club inschrijven dan vind je alle info op de pagina inschrijving seizoen 2020-2021, maar lees ook vooral
de inschrijvingsprocedure.


Alle inschrijvingsformulieren vind je terug via de link inschrijvingsformulieren.


Het overzicht van alle ingeschreven ploegen vind je op de pagina ingeschreven ploegen .


De inschrijvingen worden elke donderdag verwerkt en bijgevolg zal ook elke donderdag een bevestiging van ontvangst worden gestuurd.


Het bestuur

Competitie volledig stopgezet seizoen 2019-2020 ivm coronacrisis


Beste Dartsvrienden,

 

Eerst en vooral wensen wij dat iedereen gespaard blijft van het coronavirus / covid-19.
Voor de zieken onder ons vooral veel beterschap gewenst.

Dat het coronavirus hard toeslaat en nog voor ruime tijd onder ons zal zijn is momenteel een understatement.

Als bestuur hebben we de ontwikkelingen en maatregelen die door onze regering (onder leiding van de experten ter zake) steeds nauwgezet opgevolgd.  Vanaf het moment dat de beslissing is genomen de competitie tijdelijk op te schorten hebben we ons steeds afgevraagd wanneer ze kon worden hervat en welke impact dit zou hebben op de kalender.

 

De kans dat vanaf 5 april alle HORECA zaken terug mogen openen en alles terug zijn dagelijkse gangetje gaat lijkt ons quasi nihil.

Volgens de experten zal de crisis nog tot en met de maand mei duren, alsook de opgelegde maatregelen.  Als bestuur is het vooral belangrijk een gezonde & verstandelijke beslissing te nemen omtrent de verderzetting van onze competitie.  We kunnen het ons niet permitteren om de gezondheid van onze leden, aanverwanten en de rest van de bevolking in het gedrang te brengen door onze sport op de eerste plaats te zetten boven de gezondheid van onze medemens.

 

Daarom hebben we besloten om vanaf heden de reguliere competitie alsook de beker competitie volledig te schrappen.

Het seizoen zal dus niet meer verder worden afgewerkt en als niet verspeeld worden beschouwd.

 

Concreet :

 

 • De competitie wordt niet meer verder afgewerkt en er zijn geen kampioenen, stijgers en dalers.
 • De bekercompetitie wordt volledig geschrapt.
 • De Masters worden volledig geannuleerd.           
 • Afsluitvergadering gaat voorlopig door, maar zonder prijsuitreiking.  Datum en locatie volgt.

          (Deze blijft verplicht voor alle aangesloten clubs seizoen 2019-2020)

 

Dat deze beslissing gevolgen heeft voor het komende seizoen qua reeksindeling zijn we ons van bewust maar in moeilijke tijden moeten we soms moeilijke maar moedige beslissingen durven nemen.  We zullen deze issues de komende periode op een rustige en ernstige manier bekijken en jullie verder op de hoogte houden.

 

Het valt ons zwaar deze beslissing te moeten nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste oplossing is op dit moment.

We beseffen dat niet iedereen waarschijnlijk dezelfde mening is toegedaan, maar als bestuur neem je deze beslissing in het kader van verantwoordelijkheid naar alle leden en niet in functie van onszelf of enkelingen.

 

Blijf vooral in uw kot, blijf gezond en samen komen we deze crisis zeker te boven.

Tot volgend seizoen !!!

 

 


Met sportieve groeten.

 

Het bestuur