Openstaande boetes

BETALING BOETES SEIZOEN 2019-2020


De boetes moeten ten laatste 2 weken na verschijning op de website worden betaald !!

Bij laattijdige betaling zullen er sancties genomen worden zoals vermeld in de reglementen


De boetes dienen betaald te worden op onderstaand rekeningnummer met vermelding van de boete en reden!


De betalingen moeten worden gedaan op rekeningnummer 735-0292372-02

Voor een Europese overschrijving op rekeningnummer BE32 7350 2923 7202


De Cluyse - Boete 15,00 € - niet aanwezig vergadering 11/06/19' - administratieve boete 25,00€  voor alle leden seizoen 2018-2019

Team Simons - boete 15,00€ - niet aanwezig vergadering 27/08/19 - te betalen voor 11/09/2019

Starrenhof NR1 - Boete 5,00 € - laat tijdig valideren week 1 - Te betalen voor 10/10/2019

Starrenhof NR1 - Boete 5,00 € - laattijdige ingaven week 2 - Te betalen voor 15/10/2019

Molly's Bulls - Boete 5,00 € - laattijdige ingaven week 2 - Te betalen voor 15/10/2019

Nemesis - Boete 5,00 € - laattijdige ingaven week 7 - Te betalen voor 26/11/2019

Roxy - Boete 5,00 € - laattijdig valideren week 7 - Te betalen voor 29/11/2019